Bản Lề Đồng

Bản lề lá đồng HC01

Bản lề lá đồng HC01

Giá: 785.000 VNĐ/ hộp 2 lá

Bản lề lá đồng HC04

Bản lề lá đồng HC04

Giá: 647.000 VNĐ/ hộp 2 lá

Bản lề lá đồng HC2801

Bản lề lá đồng HC281

Giá: 679.000 VNĐ/ hộp 2 lá

Bản lề lá đồng HC2804

Bản lề lá đồng HC284

Giá: 554.000 VNĐ/ hộp 2 lá

Bản lề cối bằng đồng HC2901

Bản lề cối bằng đồng HC2901

Giá: 785.000 VNĐ/ hộp 2 lá

Bản lề cối bằng đồng HC2904

Bản lề cối bằng đồng HC2904

Giá: 647.000 VNĐ/ hộp 2 lá