Bản Lề Inox

Bản lề cối bằng inox SUS304 số 01

Bản lề cối bằng inox SUS304 số 01

Giá: 161.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề lá bằng inox SUS304 số 01

Bản lề lá bằng inox SUS304 số 01

Giá: 215.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề lá bằng inox SUS304 số 04

Bản lề lá bằng inox SUS304 số 04

Giá: 179.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề lá bằng inox SUS201 số 02

Bản lề lá bằng inox SUS201 số 02

Giá: 89.000 VNĐ/ hộp 2 chiếc

Bản lề cối bằng inox số 04

Bản lề cối bằng inox số 04

Giá: 84.000VNĐ/hộp

Bản lề cối bằng inox số 03

Bản lề cối bằng inox số 03

Giá: 40.000 VNĐ/ hộp 2 lá

Bản lề lá bằng inox số 01

Bản lề lá bằng inox số 01

Giá: 123.000 VNĐ/hộp

Bản lề lá bằng inox số 02

Bản lề lá bằng inox số 02

Giá: 89.000VNĐ/hộp

Bản lề lá bằng inox số 04

Bản lề lá bằng inox số 04

Giá: 118.000 VNĐ/ hộp